• Przechowalnia 0
  • Nawadnianie kropelkowe

    Nawadnianie kropelkowe polega na dostarczaniu do strefy korzeniowej roślin małych równomiernych dawek wody. Emitery umieszczone są bezpośrednio na powierzchni ziemi lub przykryte niewielką jej warstwą będź korą i usytuowane w pobliżu każdej rośliny. Wypływająca z emiterów woda przemieszcza się w głąb gleby, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym, zwilżając określoną jej objętość. Nawodnienie kroplowe wykorzystujemy przede wszystkim do podlewania żywopłotów, drzew, krzewów ozdobnych itp.
    Nawadnianie kropelkowe
    Akceptuję