• Przechowalnia 0
  • Sterowniki nawadniania

    Sterowniki nawadniania umożliwiają zaprogramowanie różnych czasów podlewania uruchomienia w ciągu dnia (z wartościami przesunięcia czasowego wybieranymi przez użytkownika) dla poszczególnych stref, co pozwala zachować zieleń w bardzo dobrym stanie.

    Sterowniki nawadniania
    Akceptuję