Nawadnianie

0,00 zł

Nawadnianie kropelkowe

Nawadnianie kropelkowe polega na dostarczaniu do strefy korzeniowej roślin małych równomiernych dawek wody.
Emitery umieszczone są bezpośrednio na powierzchni ziemi lub przykryte niewielką jej warstwą będź korą i usytuowane w pobliżu każdej rośliny.
Wypływająca z emiterów woda przemieszcza się w głąb gleby, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym, zwilżając określoną jej objętość. Nawodnienie kroplowe wykorzystujemy przede wszystkim do podlewania żywopłotów, drzew, krzewów ozdobnych itp.
Nawadnianie kropelkowe