Nawadnianie

0,00 zł

Sterowniki nawadniania

Sterowniki nawadniania umożliwiają zaprogramowanie różnych czasów podlewania uruchomienia w ciągu dnia
(z wartościami przesunięcia czasowego wybieranymi przez użytkownika) dla poszczególnych stref, co pozwala zachować zieleń w bardzo dobrym stanie.

Sterowniki nawadniania