Nawadnianie

0,00 zł

Wodomierze irygacyjne

Służą do pomiaru  i ewentualnej rejestracji ilości wody  zużytej do nawadniania.
Mogą być stosowane do rozliczeń z dostawcą wody lub do określenia należności podatkowych „za szczególne korzystanie z wód”.

Wodomierze mogą być stosowane do wszystkich rodzajów pomp, hydrantów,
a niekiedy montowane wprost na maszynie deszczującej.
Wodomierz jest przeznaczony do zabudowy w każdej pozycji.
Wodomierze irygacyjne