Nawadnianie

0,00 zł

Zawory

Zawory wykorzystywane w systemach nawadniania możemy podzielić na: zawory kulowe
(plastikowe lub metalowe), zawory zwrotne oraz zawory czerpalne (kranowe).Zawory